כישורי החברה

 • רשיון עסקי

 • תעודת התאמה


 • אימות רישום ה- FDA

 • הקטגוריה השנייה היא תעודת מכשירים רפואיים

 • טופס הרשמה לסחר חוץ

 • טופס רשומת הסגר והכניסה אליו

 • דוח בדיקה

 • תוכן ענינים

 • תוצאות מבחן

 • דוח בדיקה

 • דוח בדיקה

 • טופס הרשמה להפקה

 • תעודת ייצור ציוד רפואי

 • רישיון לייצור מכשירים רפואיים